Jak probíhá spolupráce?

Seznámíme se s vaší firmou

Budeme se ptát na:

 • Vaše silné a slabé stránky
 • Vaše produkty, top produkty a služby
 • Prodeje a průměrné výše objednávek
 • Cílové skupiny
 • Konkurenci a konkurenceschopnost
 • Stávající marketingové kanály a jejich úspěšnost

Seznámíme se s vaším aff. programem

Analyzujeme a případně upravíme nebo vytvoříme:

 • Nastavení affil. programu (výše provize, způsob odměňování, obch. podmínky, marketing atp.)
 • Technické nastavení a otestování funkčnosti provizního programu
 • Způsoby komunikace a péče o stávající partnery

Spravujeme váš affiliate program

Co vše děláme v rámci správy programu?

 • Komunikujeme s partnery
 • Řešíme dotazy a vzniklé problémy
 • Školíme a radíme partnerům
 • Rozvíjíme affil. program (vyhledáváme nové partnery, správně je motivujeme k činnosti, vymýšlíme soutěže atp.)
 • Připravujeme propagační materiály (banery, texty, vzorové e-maily aj.)
 • Monitorujeme konkurenční provizní programy
 • Schvalujeme a zamítáme konverze
 • Dozorujeme dodržování stanovených pravidel programu.
 • Reportujeme výkon vašeho affil. programu
mautic is open source marketing automation